BioGrid – Sistem GRID purtabil pentru monitorizarea și procesarea la distanță a funcţiilor vitale.

BioGrid este acronimul pentru Sistem GRID purtabil pentru monitorizarea și procesarea la distanță a funcţiilor vitale și este un finantat prin programul de finanțare POS CCE – Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare – Operaţiunea 2.3.3: „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor ”

Contract de finanțare: 543/28.08.2013 din cadrul POS CCE semnat cu Autoritatea Contractantă : Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE)

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea productivității întreprinderii prin extinderea capacităților de cercetare-dezvoltare și îmbunătățirea ofertei de piață ale firmei SC ELCOS PROIECT  SRL, prin realizarea unui produs tehnologic inovativ, denumit „Sistem Grid purtabil pentru monitorizarea și procesarea la distanță a funcţiilor vitale”- BioGrid.

Se are în vedere realizarea unui sistem de monitorizare a funcțiilor vitale ale subiecților aflați în mișcare, gândit ca un produs modular. Sistemul utilizează o tehnologie de monitorizare prin Grid de comunicație redundantă (ZigBee) și care să permită funcții de auto-reconfigurare  a sistemului, pentru a putea avea informații cât mai pertinente de pe teren. De asemenea sistemul poate fi reconfigurat și pentru comunicație Bluetooth funcție de opțiunea utilizatorului. Structura sistemului este elastică permițând funcționarea inclusiv în medii cu multe obstacole care obturează comunicația directă între senzor și centralizator inclusiv pentru un personal fără pregătire în domeniul comunicațiilor. S-a avut în  vedere posibilitatea transmiterii datelor inclusiv din zone greu accesibile, intervenții montane, galerii de mină, peșteri, zone fără acoperire GSM, zone de dezastre majore, etc. Sistemul Biogrid va permite monitorizarea de la distanță și în timp real a parametrilor biologici și stocarea datelor în vederea transmiterii și procesării ulterioare la centru.

Etape și activități

Etapele proiectului sunt:

  • Activități de dezvoltare experimentală;
  • Alte activități de inovare;
  • Activități pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării;
  • Activități de informare și publicitate;
  • Activități de management de proiect.